You need to upgrade your Flash Player
Правове регулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі
14.03.17 23:26

В сучасному суспільстві дедалі частіше молоді люди починають своє спільне життя без офіційної реєстрації шлюбу, але при цьому мають повноцінні подружні стосунки, народжуючи дітей, придбаваючи житло, транспортні засоби, набуваючи спільно інше майно.

Кількість таких родин із року в рік невпинно зростає, а разом з цим розгалужується спектр правових питань щодо прав та обов’язків суб’єктів таких родинних відносин, зокрема, які правові наслідки такого спільного проживання без державної реєстрації шлюбу, чи розповсюджується на такі  родини норми цивільного законодавства, котре регулює офіційні шлюби тощо?В цій статті ми спробуємо розібратись, що являє собою явище «цивільний шлюб» і які права та обов’язки він породжує для чоловіка та жінки, які обрали даний спосіб сімейних відносин.

Насамперед зазначимо, що визначення поняття «цивільний шлюб» як таке в законодавстві відсутнє. Натомість в нормативно правових актах та судовій практиці нерідко зустрічається термін: «фактичні шлюбні відносини». Багато правників також використовують поняття «фактичний шлюб». Не дивлячись на те, що у законодавстві для даного виду сімейних відносин частіше  вживається поняття «фактичні шлюбні відносини», ми притримуємося думки, що найбільш прийнятним терміном, який характеризує вищезазначений вид відносин чоловіка та жінки, є термін «цивільний шлюб», адже цивільний шлюб в розумінні загальних правових норм це проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу. В це поняття включається проживання в одній оселі, спільний побут та ведення домашнього господарства, основані на почуттях любові, взаємоповаги із бажанням створити сім’ю. При цьому такі сімейні відносини офіційно в органах РАЦСу не зареєстровані.

Результат пошуку зображень за запитом "Правове регулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі"

Пользуйтесь консультацией: Как выселить экс-супруга: юридические механизмы и житейские тонкости

В свою чергу, для більш детального з’ясування, що ж таке цивільний шлюб, необхідно звертатися до Сімейного кодексу України, а саме до статті 74, в якій зазначено: якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Правовий статус «цивільного подружжя»

Із набранням чинності Сімейного кодексу України в 2004 році так званий цивільний шлюб став майже прирівняний до офіційного. До прийняття Сімейного кодексу України відносини осіб, що перебували у цивільному шлюбі, жодним чином законодавством не були врегульовані, що породжувало низку юридичних проблем, коли такі відносини, нажаль, припинялися. Проте, не зважаючи на намагання законодавця статтею 74 Сімейного кодексу  прирівняти цивільний шлюб до офіційно зареєстрованого, на практиці виникає безліч спірних питань, на які на законодавчому рівні немає конкретних відповідей. Саме тому відсутність чіткої системи правового регулювання цивільного шлюбу породжує невизначеність та неоднозначність підходу судів до вирішення спорів, які виникають після його припинення.

Поділ майна в рамках цивільного шлюбу

На відміну від цивільного шлюбу, в рамках офіційно зареєстрованого шлюбу подружжя більш захищені в питаннях поділу майна.

Так, статтею 60 Сімейного кодексу передбачено, що майно набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності, а отже, всі речі, набуті за час подружнього життя є об’єктами права спільної сумісної власності подружжя. Що ж стосується цивільного шлюбу, то тут варто зважати на те, що хоча статтею 74 Сімейного кодексу i закріплені рівні права законного подружжя та осіб, які в офіційному шлюбі не перебувають, на отримання в спільну сумісну власність майна, набутого за час спільного проживання, проте практичного механізму поділу такого майна законодавством на сьогоднішній день не передбачено.

Особливого масштабу проблема поділу майна між особами, що проживають у цивільному шлюбі, набуває тоді, коли право власності на таке майно було оформлено лише на одного з них.

Результат пошуку зображень за запитом "проживають у цивільному шлюбі"

Пользуйтесь конультацией: Какие права есть у женщины в случае гражданского брака

Так ч. 3 ст. 65 Сімейного кодексу України визначено, що для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації (наприклад, нерухомість або транспортні засоби), а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово та має бути нотаріально засвідчена. Що ж стосується укладання договорів стосовно майна, яке спільно набуто особами за час перебування у цивільному шлюбі, і право власності оформлено лише на одного з них, то надання згоди другого з цивільного подружжя на укладання таких договорів законодавством не передбачена. Таким чином, один із цивільного подружжя не застрахований від відчуження такого майна законним власником без отримання згоди іншого.

Якщо перед чоловіком та жінкою постає питання поділу майна, що було набуте ними під час проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, вони мають право поділити його в добровільному порядку шляхом укладання нотаріально посвідченого договору та визначення частки майна, що належатиме кожному з них. У разі недосягнення згоди шляхом перемов залишається єдиний шлях – судовий.

Судова практика з питань цивільного шлюбу

До прийняття Сімейного кодексу особам, що не проживають в зареєстрованому шлюбі, було достатньо важко довести своє законне право на частину спільно придбаного майна, адже відносини цивільного шлюбу виходили за рамки сімейних. Проте, навіть із прийняттям Сімейного кодексу України, який надає особам, які проживають у цивільному шлюбі, таких самих майнових прав, як i законному подружжю, численних спорів між такими особами не поменшало.

Позиція суддів щодо цих питань зводиться до того, що сам лише факт перебування у фактичних шлюбних відносинах без установлення участі сторін спільною працею в набутті майна не є підставою для визнання за ними права спільної сумісної власності на нього.

Зокрема, в правовому висновку Верховного суду України, викладеного у постанові по справі №6-66цс13 зазначено, що майно, набуте під час спільного проживання особами, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою, є об'єктом їхньої спільної сумісної власності, якщо:

1) майно придбане внаслідок спільної праці таких осіб, як сім’ї (при цьому спільною працею осіб слід вважати їхні спільні або індивідуальні трудові зусилля, унаслідок яких вони одержали спільні або особисті доходи, об'єднані в майбутньому для набуття спільного майна, ведення ними спільного господарства, побуту та бюджету); 2) інше не встановлено письмовою угодою між ними. Отже, для визнання права спільної власності на майно, набуте особами, що проживають в цивільному шлюбі, необхідно в судовому порядку надавати докази, що таке майно набуте саме внаслідок спільної праці цивільного подружжя.

Результат пошуку зображень за запитом "проживають у цивільному шлюбі"

Згадайте новину: Буде новий закон: запроваджуємо комплексний підхід до боротьби з домашнім насильством

Особливості судового захисту права подружжя у цивільному шлюбі

Особа, яка хоче довести своє право на частку спільно набутого в цивільному шлюбі майна, може подати до суду позовну заяву про встановлення факту проживання однією сім’єю та визнання права власності на частку в спільній сумісній власності.

Першочергово необхідно довести факт проживання однією сім’єю та те, що майно, яке підлягає поділу, належить особам, що перебували в цивільному шлюбі, на правах спільної сумісної власності. При цьому важливо встановити час, з якого особи почали фактично проживати однією сім’єю, що зробити досить проблематично. Основними доказами для встановлення факту проживання однією сім’єю слугують показання свідків. Проте, не зайвим для цього також буде надання суду інших доказів: фотокарток, відеозаписів, з яких вбачається спільне проживання, ведення побуту, проводження дозвілля, відпочинку тощо. У разі наявності в осіб, що проживають у цивільному шлюбі, спільних дітей, свідоцтво про народження буде вагомим доказом для встановлення факту проживання однією сім’єю. Якщо особи були разом зареєстровані в квартирі чи будинку, що підлягає поділу, доказом також буде слугувати реєстраційний запис у паспорті.

Важливо не просто довести факт спільного проживання та що власне під час такого проживання було набуте спірне майно, а й понад те, що особа, яка прагне визнати право власності на таке майно, зробила грошовий вклад у його придбання. В такому випадку квитанції та чеки будуть слугувати доказами у справі.

Водночас, коли жінка або чоловік хоче довести суду, що спірне майно було придбане не за спільні кошти, а за її власні, додатково необхідно подати до суду докази недостатності у другого з цивільного подружжя фінансової спроможності для його придбання.

Проблематика спадкових відносин

В цивільному шлюбі найчастіше трапляється так, що після смерті одного з цивільного подружжя, другий за умови відсутності заповіту має досить примарні шанси успадкувати майно, спільно набуте за період проживання в цивільному шлюбі.

Відповідно до положень Цивільного кодексу, до першої черги спадкування за законом належать діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця й народжені після його смерті, той з подружжя, який пережив спадкодавця, і його батьки. Особа, що проживали із спадкодавцем однією сім'єю, включається лише у четверту чергу спадкування за законом. При цьому, має значення час проживання разом із спадкодавцем – він має становити не менше п’яти років. Для того, щоб особі, яка проживала в цивільному шлюбі із спадкодавцем, довести своє право на частину спадщини, а саме на майно, що спільно набуто за час цивільного шлюбу, знову ж таки необхідно звертатися до суду.

В рамках судового захисту права на частку в спадщині, попередньо необхідно довести суду факт проживання із спадкодавцем однією сім’єю та факт спільного набуття разом з ним спірного майна. Наші поради стосовно формування доказової бази в цих випадках описані вище.

Пов’язане зображення

Користуйтесь консультацією: Право на спадкування співмешканця: цивільної жінки або цивільного чоловіка

Ще один спосіб зміни черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування - застосування норм частини 2 статті 1259 Цивільного кодексу України, згідно якої фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. Для цього необхідно довести, що спадкодавець був хворий, потребував опіки та матеріальної допомоги, яку особа йому надавала.

Корисні поради

Національне законодавство наголошує на можливості договірного врегулювання відносин у цивільному шлюбі. Саме тому проблеми із поділом майна краще попередити в договірному порядку, ніж згодом під час довготривалої судової тяганини.

Найголовніше у договорі купівлі-продажу необхідно вказати двох покупців, та відповідно, придбане майно оформити у спільну часткову власність із зазначенням розміру часток кожного з покупців такого майна. Крім того, особи, що проживають без зареєстрованих шлюбних відносин, мають право укласти угоду про володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в їх спільній власності, в якій визначити порядок його користування та поділ в майбутньому.

Хоч цивільне законодавство за своєю природою має диспозитивний характер, варто переконатися, щоб будь-які угоди, які укладаються жінкою та чоловіком, які перебувають у цивільному шлюбі, не суперечать нормам закону. Зокрема, варто звернути увагу на те, що укладати шлюбний контракт має право тільки законне подружжя, а його укладення особами, що у законному шлюбі не перебувають, є підставою для визнання його недійсним.

Коли пара закоханих прагне створити сім’ю, нехай навіть без штампу в паспорті, вони рідко замислюються про наслідки, якщо кохання згасне та доведеться розлучитися. Утім варто завважити на те, що не узаконюючи свої сімейні відносини, цивільне подружжя після розлучення ризикує не мати всього спектру цивільних прав та обов’язків, на відміну від офіційного зареєстрованого. Адже держава, хоч i урівнюючи права чоловіка та жінки, проживаючих в офіційному та в цивільному шлюбі, все ж таки стоїть на боці офіційно зареєстрованого шлюбу, гарантуючи більше прав та стабільність відносин. Як оберігати своє кохання кожен обирає сам. А ми в свою чергу сподіваємося на подальше заповнення та уніфікацію законодавчих прогалин та неузгодженостей.

Любові, натхнення та злагоди вам в сім'ї!

Автор консультації: Сніжана Невечера

Джерело: PLP LAW Group

 

Эксклюзивная недвижимость. Комиссия агентства - 0% для Покупателя.

Участок 0,0995 га под застройку, расположен между жилыми домами. Газ и свет возле участка, асфальтированный подъезд . Участок расположен в тихом переулке, с хорошей экологией, до остановки маршрутки 400 м, до центра Житомира ровно 7 км по хорошей асфальтированной трассе. Единственный не застроенный участок на этой улице! По факту участок даже больше 10 соток! КОМИССИЯ - 0%.
9500.00 USD
Подробнее...
Дом 110 м2, новострой, 4 комнаты, Материал: пеноблок, утеплитель минеральная вата, крыша - мягкая кровля. Коммуникаци: центральная вода и канализация, электричество 380в. Подготовлено под чистовую отделку. Торг уместен.
43000.00 USD
Подробнее...
Продаю 3-х комнатную квартиру в самом центре, на Соборной площади! Квартира 75м2, расположена на среднем, 4-м этаже в теплом кирпичном доме. Большим достоинством этой квартиры является просторная кухня 14м2, великолепный вид из окон на главную площадь. Окна кухни и спальни выходят во двор. В дизайне использованы декоративные натяжные потолки с комбинированной системой освещения, подоконники из камня, ламинат, кафель, декоративная штукатурка. В квартире есть 2 балкона! Высокие потолки 2,95м дают возможность легко дышать, а широкие кирпичные стены сберегают прохладу летом и тепло зимой. Еще один плюс - спокойный, ухоженный и безопасный двор с детской площадкой, охраняемый кодовым замком, есть парковка для авто. Единственная такая квартира в этом доме! Она подчеркнет Ваш статус.
85000.00 USD
Подробнее...
Квартира находится в доме в районе Верхней Полевой на среднем 3-м этаже 5-ти этажного дома, метраж 54/30/5, жилое состояние, комнаты смежно-раздельные, есть спальня, детская и общий зал. В квартире установлены счетчики на газ и воду, балкон застеклен. Создано ОСББ, хороший двор с детской площадкой. Рядом есть остановки, магазины, школа, садик, удобно жить с детьми. Торг.
22500.00 USD
Подробнее...
Показать все

Поиск недвижимости

Горячее предложение

Дом 120 кв м, по плану 4 комнаты, 2 санузла, гостиная, бойлерная. Газоблок \"Аэрок\" 0,40, пенопласт 0,10, крыша метало черепица, минвата 0,22, двухкамерные энергосберегающие окна. Электрика 380 вт, 15 квт., колодец, канализация разведена. Бетонное перекрытие, стяжка пола, . 9,5 соток земли.
Старая цена: USD
Новая цена:
USD
Подробнее...
Продаю дачу в Давыдовском массиве. 2 этажа, 2 комнаты, камин-печь, колодец, сарай, участок 9 соток земли, свет в доме, газ возле калитки.
Старая цена: USD
Новая цена:
10000 USD
Подробнее...
Дом в стиле западной Европы с незавершенным ремонтом. 2009 года постройки, общая площадь 156м2. В доме 3 спальни, гостиная 31м2, просторная и светлая кухня 21м2 с выходом на террасу, 2 санузла. Коммуникации: вода - скважина 60 м, канализация- выгребная яма на 6 куб м, отопление-двухконтурный газовый котел, электрика 220 вт. Высокий, ровный, просторный участок 10 соток, фасадный с двух сторон (возможны два заезда или раздел участка с постройкой нового дома), частично огражден. Асфальтированный подъезд. Находится в окружении новых домов. Предложение для знающих толк в строительстве покупателей. Ваши планы, как никогда, реальны!
Старая цена: 78000 USD
Новая цена:
73000 USD
Подробнее...
5/5к 64/40/8, автономное отопление, евроремонт, кухня-студия, вся мебель и техника остаются, 2 кондиционера, кафель, мпо, бронидвери, огромный балкон, шикарный вид из окон .
Старая цена: 55000 USD
Новая цена:
44999 USD
Подробнее...
Дом 2014 года постройки, 100% готовности. Возможность использования с первого дня покупки. В доме есть каминный зал, кухня-столовая, 3 спальни, 2 санузла, подвал, гараж. Коммуникации: газ, электрика, скважина, септик. Участок 7,5 соток с садом. Забор, тротуарная плитка. Ухоженный двор. Асфальтированный подъезд, выезд на Киевское шоссе. Школа, остановки рядом.
Старая цена: USD
Новая цена:
USD
Подробнее...
3 комнатная , 2 –х уровневая квартира, ЖК «Фаворит», ул.И.Слеты, (Бородия), 4/5к., автономное отопление, качественный евроремонт, 2 огромных балкона по 11м2, 2 санузла, теплые полы, встроенная мебель, техника, кондиционеры, дорогая сантехника, столярка, лестница, сигнализация, уютный, закрытый двор, парковка под охраной 82000у.е.
Старая цена: 120000 USD
Новая цена:
82000 USD
Подробнее...
Садки. Дача кирпичная, 60 кв.м, 2 комнаты, гараж в цоколе, печное отопление, жилое состояние, 10 соток приватизированной земли.
Старая цена: USD
Новая цена:
6500 USD
Подробнее...
Новый дом в 2 этажа с мансардой и большим, капитальным подвалом, 360м2. Первый этаж: холл, гостиная с камином, кухня, санузел, гараж. Второй этаж: 4 спальни и санузел. Мансарда утеплена и может быть использована как под жилье, так и для хобби или гардероба. В сухом и высоком подвале могут быть устроены сауна с выходом на террасу и к озеру, спортзал, винный погреб и хоз.помещения. Участок 13 соток имеет два уровня, что является преимуществом, так как позволяет обустроить верхнюю и нижнюю зоны отдыха, летнюю террасу с выходом к озеру, а также стоянку авто. Дом обеспечен всеми коммуникациями: электрика, вода (колодец), газ, канализация. Дом выгодно отличается от аналогов своим расположением - прекрасный вид на озеро с двух лоджий и террасы, отличным подъездом, высоким качеством строительных работ и материалов, удобной компактной планировкой, необычным участком.
Старая цена: USD
Новая цена:
USD
Подробнее...
Показать все

Работа в Житомире

banner_work

Курс валют

Авторизация
maximus
Максимус
 
Корзина
фейсбук